Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Jednotlivé obilniny a olejniny sú určené pre potravinársky priemysel a pre potreby živočíšnej výroby.

Nákup a predaj obilnín a olejnín členov ODO Trnava ročne:

Pšenica:

Jačmeň: 

Kukurica:     

15 000 ton

13 000 ton

  12 000 ton

Slnečnica:

Repka:   

3 000 ton

2 000 ton

Osiate plochy členov ODO Trnava:

Pšenica ozimná:

Jačmeň jarný: 

Jačmeň ozimný:

Kukurica:     

1 990,15 ha

1 365,59 ha

  145,00 ha

  912,48 ha

Slnečnica:

Repka:   

792,65 ha

848,28 ha

ODO Trnava má svojich zákazníkov na domácom i zahraničnom trhu. Pôsobí hlavne na trhu výrobnej sféry, kde odberateľmi sú väčšinou tí, ktorí používajú produkt podniku na ďalšie spracovanie za účelom výroby svojich výrobkov. Štruktúra odberateľov sa počas roka mení, dominujúcimi odberateľmi sú hlavne spracovatelia sladu, múky a rastlinného oleja.

 

Kľúčovým produktom ODO Trnava sú obilniny:

• pšenica,

• jačmeň jarný,

• kukurica na zrno.

 

 

Produkt TODO tvoria:

• semeno repky ozimnej

• slnečnica.

 

Hlavným predmetom podnikania a zamerania činnosti jednotlivých členov družstva je výroba, nákup a predaj obilnín (pšenica, jačmeň, kukurica) a olejnín (repka, slnečnica) na domácom i zahraničnom trhu.

 

 

Skupinu dodávateľov (vrátane členov) tvorí množstvo poľnohospodárskych družstiev, súkromných firiem, samostatne hospodáriacich osôb, ...

Poslaním je predaj, nákup a výroba obilnín, olejnín, skladovanie a uskladňovanie, sprostredkovanie obchodu, uspokojenie potrieb cieľovej skupiny zákazníkov.

Minimálny odber obilnín, olejnín predstavuje množstvo 100 ton.