Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ODO Trnava zastupuje v obchodnom styku nasledovné odbytové spoločnosti:

 

 

 

ODO - Odbytové družstvo obilnín Trnava, členmi ktorého sú:

PD Košolná – Dlhá

PD Jarok

PVOD Doľany

Šintavan s.r.o.

C.A.F. Trnava, s.r.o

 

Agroprova, s.r.o

Agrovin Častá

Ing. Eduard Haršányi

AGRO Diskomp s.r.o.

A-K-T Natural s.r.o.

 

TODO - Trnavské odbytové družstvo olejnín, členmi ktorého sú:

PD Košolná – Dlhá

PD Jarok

PVOD Doľany

Šintavan s.r.o.

C.A.F. Trnava, s.r.o

PD Veľká Hradná

Agroprova, s.r.o

Agrovin Častá

Ing. Eduard Haršányi

AGRO Diskomp s.r.o.

A-K-T Natural s.r.o.

Agro Voderady

 

Štatutárni zástupcovia jednotlivých subjektov sú dlhoroční významní manažéri v oblasti podnikania na pôde. Ich niekoľkoročné skúsenosti v agropotravinárskom komplexe sú zárukou dosahovania konkurencieschopných výsledkov v oblasti rastlinnej výroby.

Všetci členovia odbytového družstva sú prvovýrobcovia s rôznou výmerou poľnohospodárskej resp. ornej pôdy.